Javno nadmetanje - snježni plug i rasipač

Komunalno poduzeće LIPKOM SERVISI d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za prodaju snježnog pluga i rasipača

 

Više informacija na linku:

Javno nadmetanje - snježni plug i rasipač