Uprava

leaders 

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Miroslav Pavičić, struč.spec.ing.aedif. - predsjednik NO
  • Antun Kopecki - zamjenik predsjednika NO
  • Ivan Štiks - član NO (predstavnik radnika)                                                                                          

Član Uprave:

  • Davor Živković, struč.spec.ing.aedif. – direktor