Odvoz otpada

 Raspored odvoza mješanog komunalnog otpada:

Raspored odvoza otpada u 2023.godini

Raspored odvoza otpada u 2024.godini

Ponedjeljkom

  • Naselje: Krivaj,
  • Lipovljani: ulica kralja Tomislava, Fratrov jarak, odvojak ulice kralja Tomislava, ulica Ante Starčevića, Trg sv.Josipa, Trg hrvatskih Branitelja, ulica Stjepana Sanića, Sajmišna ulica, ulica Antuna Mihanovića, ulica kralja Zvonimira, Vinkovačka ulica, Vukovarska ulica, Slavonska ulica, Požeška ulica,Kolodvorska ulica, Našička ulica, Voćinska ulica, Odvojak Kolodvorske ulice, Željanska ulica, Samoborska ulica, ulica Braće Radić, Zagrebačka ulica, ulica Josipa Kozarca.

Utorkom

  • Naselja: Kraljeva Velika i Piljenice,
  • Lipovljani: Kutinska ulica,Željeznička ulica, Ratarska ulica, Industrijska ulica, ulica Svete Barbare,
  • Pravne osobe.

Ukoliko je na dan sakupljanja državni praznik  ili blagdan, sakupljanje će se izvršiti sljedeći radni dan.

 

Raspored odvojenog sakupljanja otpada:

  • Plastika - svaki prvi radni petak u mjesecu
  • Papir i karton - svaki zadnji radni petak u mjesecu

Ukoliko je dan sakupljanja neradni dan, sakupljanje će se izvršiti sljedeći radni petak.

Ostali odvojeni otpad može se odložiti u reciklažnom dvorištu svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

 

Odluke i dokumenti:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunlnog otpada na području Općine Lipovljani

Odluka o dodjeli obavljnja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lipovljani

 

Odvoz građevnog otpada

Izjava za građevni otpad iz kućanstva

 

Cjenik odvoza komunalnog otpada

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani

Suglasnost na cjenik odvoza miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani

Očitovanje o cjeniku  odvoza miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani