Raspored odvoza otpada u 2020. godini

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i selektivno sakupljenog otpada (papir i plastika) za 2020. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Raspored odvoza otpada u 2020.godini