Ugradnja čipova na spreminke za mješani komunalni otpad

 Od ponedjeljka 17.06.2019. sve do 17.07.2019. godine komunalno poduzeće LIPKOM SERVISI d.o.o. započinje sa ugradnjom čipova i bar kodova na spremnike za mješani komunalni otpad. Mole se građani da u dane odvoza mješanog komunalnog otpada svoje spremnike iznesu ispred kuća i ostave ih do večernjih sati kako bi djelatnici komunalnog poduzeća bili u mogućnosti izvršiti ugradnju čipova i bar kodova.

Po ugradnji čipova i bar kodova korisnici su dužni ovjeriti Izjavu prema kojoj potvrđuju da koriste spremnik sa navedenim bar kodom, čipom i brojem spremnika.

Tijekom ugradnje čipova oštećeni spremnici biti će zamijenjeni novim spremnicima.