Razvrstavanje i recikliranje otpada

 

Razvrstavanje kućnog otpada i recikliranje

 

Pristupanjem Hrvatske u Europsku Uniju 2013. godine, preuzeta je za hrvatske građane obveza odvojenog skupljanja otpada. Za ostvarenje toga cilja diljem Republike Hrvatske u posljednje tri godine pokrenuta je intenzivna izgradnja reciklažnih dvorišta koja služe za sakupljanje, razvrstavanje i daljnju distribuciju razdvojenih vrsta otpada u centre za preradu (oporabu), gdje se u svojstvu sirovine kroz različite tehnološke postupke prerađuju za novu namjenu.

Do 2013. godine razvrstavanje otpada nije bila zakonska obveza, pa je većina miješanog otpada završavala na deponijama smeća. Na taj način izgubljeno je dosta korisne sirovine koja se mogla oporabiti za novu namjenu, ali se postupno zagađivao i okoliš raznim opasnim tvarima koje su tijekom vremena pronalazile put do ljudskog zdravlja.

Najprihvatljivija i najučinkovitija mjera zbrinjavanja otpada kojom se štiti zdravlje ljudi, okoliš ali i prirodni resursi, jest razvrstavanje otpada na kućnom pragu.

Dosadašnja iskustva pokazala su da se 80% otpada može razvrstati za oporabu, dok se preostali dio odnosi na biootpad (ostaci hrane) koji se može odložiti u prirodi ili komposter, te opasni otpad kojeg moramo prepoznati i adekvatno zbrinuti.

Najveći udio kućnog otpada čine; papir, katon, staklo / staklena ambalaža, plastika / plastična ambalaža, metalna ambalaža i biootpad.

Razdvajanjem ovih vrsta otpada u kućanstvima i dostavom u reciklažno dvorište (osim biootpada kojeg možete kompostirati u vlastitom dvorištu) znatno smanjujete udio mješanog komunalnog otpada i do 80%.

 

Razvrstavanje kućnog otpada

Otpad razvrstavamo prema vrsti materijala. Ambalažu od različitih proizvoda potrebno je očistiti ili oprati od ostataka sadržaja. U spremnike za papir, metal, plastiku i staklo u pravilu ne odlažemo opasne ili zapaljive tvari, odnosno ambalažu s ostatcima istih. Danas gotovo sva ambalaža sadrži jednu ili više simbola za reciklažno odvajanje, tj. uporabu, a koje izgledaju na prikazane načine.

 

Staklo

U kontejner oznake STAKLO odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo:

 • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene i oprane od ostataka hrane, bez čepova i poklopaca), razbijene staklene čaše.

U kontejner ili spremnik oznake STAKLO NE odlažemo sljedeće: prikaz stakla za recikliranje

 • Ogledala
 • Prozorska stakla
 • Armirano staklo, vatrostalno staklo
 • Kristal
 • Porculan
 • Žarulje
 • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

U reciklažnom dvorištu se staklo razdvaja na:

 • Bijelo ambalažno staklo
 • Obojeno ambalažno staklo (smeđe i zeleno)
 • Ravno prozorsko staklo

Poklopci i čepovi sa staklene ambalaže odlažu se ovisno od kojeg su materijala u za to predviđene spremnike ili kontejnere.

 

Plastika

U kontejner ili spremnik oznakom Plastika ili PET (na zelenom otoku žute boje) odlažemo plastični otpad. Pod plastičnim otpadom podrazumijevamo sljedeće:

 • Plastične boce od soka, mlijeka, mliječnih proizvoda, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice i plastične, prianjajuće folije
 • Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje

Napomena: sva plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka hrane ili sadržaja.

U kontejner, kantu ili spremnik s oznakom Plastika ili PET NE odlažemo sljedeće:

 • Ambalaža od motornih ulja i maziva
 • Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari

 

Papir

U kontejner ili spremnik s oznakom PAPIR odlažemo papir i karton, što podrazumijeva sljedeće:

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja


U kontejner, kantu ili spremnik s oznakom PAPIR NE odlažemo sljedeće:

 • Plastificirani papir
 • Tetrapak ambalaža
 • Upotrebljene papirnate maramice, salvete i pelene
 • Korišteni papirnati tanjuri i čaše
 • Fotografije
 • Vlažni ili truli papir ili karton
 • Prljavi papir
 • Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama

 

Metal

U kontejner, kantu ili spremnik s oznakom Metal ili MET (obično sive boje) odlažemo metalni otpad. Pod ovim pojmom podrazumijevamo sljedeće:

 • Limenke, konzerve, metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana)
 • Aluminijska folija


U kontejner, kantu ili spremnik s oznakom Metal ili MET NE odlažemo sljedeće:

 • Metalna ambalaža s ostacima boje, lakova ili drugih zapaljivih tvari
 • Metalna ambalaža od deodoranata i drugih sprejeva pod tlakom

 

Ostali otpad

 • Baterije i akumulatori

Automobilski akomulatori, alkalne baterije, nikal-kadmijske baterije, bikal-metal-hibridne baterije, litijske baterije, litijske-ionske baterije, industrijski akomulatori

 

 • Biootpad

Kuhinjski i vrtni (zeleni) otpad: razni ostaci hrane, ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, talog kave, ostaci cvijeća, grana, trave, živice i drugi slični ostaci

 

 • Elektronički optad

Hladnjaci, štednjaci, perilice, tosteri, aparati za kavu, usisavači, televizori, radio uređaji, video kamere, rasvjeta, osobna i laptop računala, pisači, toneri, faks uređaji, mobitel

 

 • Medicinski otpad

Stari lijekovi, igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i slični oštri predmeti, kreme i gelovi, vitamini, tekućine, razni farmaceutski preparati te slični pomoćni pripravci

 

 • Mobiteli

Stari, odbačeni i nekorišteni mobilni uređaji i aparati svih marki, tipova, dimenzija i proizvođača, koji kada se odbace u prirodu, otpuštaju na desetke štetnih i opasnih tvari te zagađuju i onečišćuju okoliš

 

 • Opasni otpad

Stare baterije, lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu biljaka, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ostaci lužina, kiselina, boja i lakova, sredstva za zaštitu drva, akomulatori, uljni filteri, termomteri sa živom

 

 • Otpadna ulja

Otpadna jestiva ulja i otpadna maziva ulja: rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mijenjačkih kutija, mineralna i sintetička, maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine, hidraulička ulja

 

 • Tekstil

Stara i iznošena odjeća i obuća, kućni tekstil, platnene krpe, plahte, deke, jastuci i posteljina, stolnjaci, ručnici, tepisi i tepisoni, zavjese, podmetači za jelo, ubrusi, torbe, pojasevi, kravate, vreće i ostali proizvodi od jute

 

 • Vozila

Otpadna vozila: olupine motornih vozila za prijevoz putnika (osobni automobili, putnički kombi), olupine motornih vozila za prijevoz tereta (kamioni), olupine motornih vozila na tri kotača i sl.

 

Reciklažno dvorište

Prikupljen i dovezen razvrstani kućni otpad se u reciklažnom dvorištu dodatno razvrstava po skupinama, te se iz njega vadi otpad koji nije pravilno razvrstan (npr. skidanje metalnih poklopaca sa stakla, odvajanje tetrapaka iz papira i sl.).

Nakon što se kućni otpad dodatno razvrsta isti je spreman za daljnju obradu, odnosno prešanje, gdje poprima svoj umanjeni volumen.

 

Prešani kućni otpad konačno je spreman za transport iz reciklažnog dvorišta u tvornicu za daljnju obradu.